Wojskowe Koło Łowieckie "JELEŃ"

Nr 128 w Krynicy-Zdroju,


33-300 Nowy Sącz, Urząd Pocztowy Nr 1 skr.poczt. 55

NIP 734-26-54-240 , Regon 490663420

Bank PEKAO S.A. oddział w Nowym Sączu

Nr konta: 04 1240 4748 1111 0000 4877 1922

Administrator strony: Szymon Stefański